Vyhľadávanie

V ponuke je 15 nehnuteľností.

Cenník

Predaj

 

Provízie realitnej kancelárie sú uvádzané vrámci celkovej ceny nehnuteľnosti uvedenej v ponuke. Provízia sa vypláca až po realizácii obchodu.

V rámci provízie sú hradené tieto služby:

 • Sprostredkovanie kúpy, predaja, výmeny a prenájmu nehnuteľností
 • Obhliadky nehnuteľností
 • Vyhľadávanie nehnuteľností podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek klienta
 • Zabezpečenie komplexného právneho servisu (Kúpne zmluvy, Nájomné zmluvy, Zmluvy o budúcej zmluve, Návrhy na vklad na správu katastra, splnomocnenia, zabezpečenie listu vlastníctva, kópie z katastrálnej mapy,...)
 • Zabezpečenie vypracovania odborného znaleckého posudku
 • Zabezpečnie vyhotovenia geometrického plánu, vytýčenie pozemkov
 • Poradenstvo v oblasti nehnuteľností (dane, odvody,...)
 • Finančné poradenstvo, úvery - zabezpečenie ponuky na mieru zo všetkých bánk na SK trhu
 • Kompletne služby od prvého kontaktu s klientom cez vypracovanie potrebných tlačív a  zmlúv až  po odovzdanie nehnuteľnosti.
 • Komplexné spracovanie ponuky Vašej nehnuteľnosti
 • Bezplatná inzercia na vlastnej webovej stránke, realitných portáloch, regionálnych printových médiách a našich vývesných tabuliach

Poplatky, ktoré hradíme 

 • Kolky za štandardný vklad Kúpnych zmlúv do katastra nehnuteľností,
 • vypracovanie kúpnych zmlúv, autorizácia a overenie podpisov advokátom
 • výber listu vlastníctva na právne úkony ak je to  potrebné k čerpaniu hypotekárneho úveru

V PRÍPADE PROVÍZIE zníženej oproti cenníku alebo NIŽŠEJ AKO 1.000,- €  ------   uvedené poplatky  REALITNÁ KANCELÁRIA NEHRADÍ

Provízia je vo výške 3 % z ceny nehnuteľnosti

1. cena nehnuteľnosti do 40.000,- € - provízia je minimálne 1.000,- € a maximálne 1.200,- €, pri domoch je provízia navýšená podľa lokality minimálne o 500,- €
2. cena nehnuteľnosti do 80.000,- € - provízia je minimálne 1.200,- € a max. 2400,- €, pri domoch je provízia navýšená podľa lokality minimálne o 500,- €
3. cena nehnuteľnosti do 100.000,- € - provízia je min. 2.400 ,- € max. 3.000,- € pri domoch je provízia navýšená podľa lokality minimálne o 500,- €
4. cena nehnuteľnosti do 150.000,- € - provízia je min. 3.000,- € max. 5.000,- € pri domoch je provízia navýšená podľa lokality minimálne o 500,- €
5. cena nehnuteľnosti do 200.000,- € - provízia je min. 5.000,- €  max. 6.000,- € pri domoch je provízia navýšená podľa lokality minimálne o 500,- €
6. cena nehnuteľnosti nad 200.000,- € - provízia podľa dohody min. 6.000,- €
 

Developerské projekty, novostavby bytov

 
Ceny nehnuteľnosti nie sú navýšené o províziu realitnej kancelárie, keďže províziu nám priamo vypláca developer. Takže cena nehnuteľnosti u developera je taká istá ako v našej realitnej kancelárii.
 
Prenájmy
 
Provízia pri prenájme nehnuteľnosti je vo výške jedného mesačného nájmu a vypláca ju realitnej kancelárii prenajimateľ, prípadne podľa dohody.
 
Iné dokumenty
 
Vystavenie iných dokumentov ako potvrdenie, výber listu vlastníctva (nie na účely vypracovania kúpnych zmlúv- to je vrámci provízie), splnomocnenie, vypracovanie kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv v prípade vlastnej realizacie predaja alebo nájmu nehnuteľnosti. Cena za tieto služby je 100 - 300,- €.
 
Ocenenie nehnuteľnosti  50 €
Developerské projekty, novostavby bytov
 
Ceny nehnuteľnosti nie sú navýšené o províziu realitnej kancelárie, keďže províziu nám priamo vypláca developer. Takže cena nehnuteľnosti u developera je taká istá ako v našej realitnej kancelárii.
 
Prenájmy
 
Provízia pri prenájme nehnuteľnosti je vo výške jedného mesačného nájmu a vypláca ju realitnej kancelárii prenajimateľ, prípadne podľa dohody.
 
Iné dokumenty
 
Vystavenie iných dokumentov ako potvrdenie, výber listu vlastníctva (nie na účely vypracovania kúpnych zmlúv- to je vrámci provízie), splnomocnenie, vypracovanie kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv v prípade vlastnej realizacie predaja alebo nájmu nehnuteľnosti. Cena za tieto služby je 50 - 100,-€.
Provízia je vo výške:
1. cena nehnuteľnosti do 40.000,- € - provízia je 1.000,- €, pri domoch je provízia navýšená podľa lokality
2. cena nehnuteľnosti do 80.000,- € - provízia je 1.500,- €, pri domoch je provízia navýšená podľa lokality
3. cena nehnuteľnosti do 100.000,- € - provízia je 2.000,- €
4. cena nehnuteľnosti do 150.000,- € - provízia je 2.500,- €
5. cena nehnuteľnosti do 200.000,- € - provízia je 3.000,- €
6. cena nehnuteľnosti nad 200.000,- € - provízia podľa dohody